Sari la conținut

Termeni si Conditii

Introducere

Aceste termeni și condiții se aplică acestui site web, mesajelor și tranzacțiilor legate de produsele și serviciile noastre. Puteți fi obligat prin contracte suplimentare legate de relația cu noi sau orice produse sau servicii pe care le primiți de la noi. Dacă orice prevederi ale contractelor suplimentare intră în conflict cu orice prevederi ale acestor Termeni și condiții, prevederile acestor contracte suplimentare vor fi considerate prioritare.

Obligatoriu

Prin înregistrarea, accesarea sau utilizarea acestui site web, sunteți de acord să fiți obligat de acești termeni și condiții prezentate mai jos. Utilizarea acestui site web implică cunoașterea și acceptarea acestor termeni și condiții. În unele cazuri particulare, putem să vă solicităm să fiți de acord în mod explicitComunicare electronică

Prin utilizarea acestui site web sau comunicarea cu noi prin mijloace electronice, sunteți de acord și recunoașteți că putem comunica cu dvs. electronic pe site-ul nostru web sau prin trimiterea unui e-mail către dvs. la adresa oferita, și sunteți de acord că toate acordurile, notificările, divulgările și alte comunicări pe care le furnizăm dvs. electronic satisfac orice cerință legală, inclusiv, dar fără a se limita la cerința ca aceste comunicări să fie facute în scris.

Proprietatea intelectuală
Noi sau licențiatorii noștri deținem și controlăm toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra site-ului web și a datelor, informațiilor și altor resurse afișate sau accesibile în cadrul site-ului web.

Toate drepturile sunt rezervate
Cu excepția conținutului specific care dictează altfel, nu vi se acordă o licență sau orice alt drept în temeiul drepturilor de autor, mărcii comerciale, brevetului sau altor drepturi de proprietate intelectuală. Aceasta înseamnă că nu veți putea utiliza, copia, reproduce, efectua, afișa, distribui, îngloba în orice mediu electronic, modifica, decompila, transfera, descărca, transmite, monetiza, vinde, comercializa sau transforma în scopuri comerciale niciunul dintre resursele de pe acest site web în orice formă, fără permisiunea noastră prealabilă în scris, exceptând și numai în măsura în care este stipulat în regulamentele de lege obligatorii (cum ar fi dreptul de a cita).

Newsletter
Fără a limita cele de mai sus, puteți trimite newsletter-ul nostru în formă electronică altora care ar putea fi interesați să viziteze site-ul nostru.

Proprietatea tertilor

Secțiunea privind proprietatea terților din aceste termeni și condiții afirmă că site-ul nostru poate conține link-uri sau referințe către alte site-uri web, dar nu monitorizăm sau revizuim conținutul acestora, și nu suntem responsabili pentru practicile lor de confidențialitate sau pentru orice pierdere sau daune care pot rezulta din utilizarea acestor site-uri.

Secțiunea referitoare la utilizarea responsabilă precizează că prin vizitarea site-ului nostru, sunteți de acord să îl utilizați numai în scopurile sale prevăzute și să nu angajați nicio activitate care ar putea cauza daune site-ului sau să interfereze cu performanța sau accesibilitatea acestuia. De asemenea, nu trebuie să utilizați site-ul nostru pentru nicio activitate de marketing direct sau să efectuați nicio activitate de colectare sistematică sau automatizată a datelor.

Secțiunea privind prezentarea ideilor avertizează împotriva prezentării oricăror idei sau lucrări de autor dacă nu am semnat mai întâi un acord sau un acord de confidențialitate. Dacă dezvăluiți proprietatea intelectuală fără un astfel de acord, ne acordați o licență de utilizare și distribuție a conținutului dvs.

Secțiunea privind încheierea utilizării explică faptul că putem modifica sau opri accesul la site în orice moment și nu vom fi răspunzători pentru orice pierdere sau daune rezultate din astfel de acțiuni. Nu trebuie să încercați să circumveniți măsurile de restricționare a accesului de pe site-ul nostru.

Secțiunea privind garanțiile și răspunderea dezavuează toate garanțiile, exprimate sau implicite, cu privire la disponibilitatea, acuratețea sau completitudinea conținutului site-ului. Nu vom fi răspunzători pentru nicio daună directă sau indirectă rezultată din utilizarea site-ului sau a oricăror produse sau servicii vândute prin intermediul site-ului, cu excepția cazului în care un alt contract suplimentar afirmă expres contrariul. Răspunderea noastră maximă față de dvs. va fi limitată la prețul total pe care l-ați plătit pentru produsele sau serviciile în cauză.

Confidențialitate
Pentru a accesa site-ul nostru și/sau serviciile noastre, vi se poate solicita să furnizați anumite informații despre dumneavoastră în cadrul procesului de înregistrare. Sunteți de acord ca orice informație pe care o furnizați să fie întotdeauna precisă, corectă și actualizată.
Am dezvoltat o politică pentru a aborda orice îngrijorare privind confidențialitatea pe care o puteți avea. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Declarația noastră de confidențialitate și Politica noastră de cookie-uri.

Restricții la export / Conformitate legală
Accesul la site din teritorii sau țări în care conținutul sau achiziționarea produselor sau serviciilor vândute pe site este ilegal este interzis. Nu puteți utiliza acest site în încălcarea legilor și reglementărilor privind exportul din România.

Delegarea
Nu puteți atribui, transfera sau subcontracta niciunul dintre drepturile și/sau obligațiile dumneavoastră în temeiul acestor Termeni și condiții, în întregime sau în parte, către orice terț fără consimțământul nostru prealabil scris. Orice încercare de atribuire în încălcarea acestei secțiuni va fi nulă și fără efect.
Încălcarea acestor Termeni și condiții
Fără a aduce atingere altor drepturi pe care le avem în temeiul acestor Termeni și condiții, dacă încălcați acești Termeni și condiții în orice fel, putem lua măsuri pe care le considerăm adecvate pentru a aborda încălcarea, inclusiv suspendarea temporară sau permanentă a accesului dumneavoastră la site, contactarea furnizorului dumneavoastră de servicii de internet pentru a solicita blocarea accesului dumneavoastră la site și/sau demararea acțiunilor legale împotriva dumneavoastră.
Indemnizare

Sunteți de acord să ne despăgubiți, să ne apărați și să ne mențineți nevinovați de orice și toate cererile, răspunderile, daunele, pierderile și cheltuielile, referitoare la încălcarea acestor Termeni și condiții și legile aplicabile, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală și drepturile de confidențialitate. Vă veți rambursa prompt daunele, pierderile, costurile și cheltuielile noastre referitoare la sau rezultate din astfel de cereri.

Renunțare
Nerespectarea oricăreia dintre prevederile prezentate în aceste Termeni și Condiții și în orice Acord, sau nerecurarea la orice opțiune de a le întrerupe, nu se va interpreta ca o renunțare la astfel de prevederi și nu va afecta validitatea acestor Termeni și Condiții sau a oricărui Acord sau a oricărei părți a acestora, sau dreptul de a le aplica pe viitor.

Limba
Acești Termeni și Condiții vor fi interpretați și construiți exclusiv în limba română. Toate notificările și corespondența vor fi redactate exclusiv în această limbă.

Acordul integral
Acești Termeni și Condiții, împreună cu politica noastră de confidențialitate și politica de cookie-uri, constituie acordul integral între dvs. și MAGAZINELE OASIS SRL cu privire la utilizarea acestui website.
Actualizarea acestor Termeni și Condiții
Putem actualiza acești Termeni și Condiții din când în când. Este obligația dvs. să verificați periodic acești Termeni și Condiții pentru a fi la curent cu modificările sau actualizările. Data furnizată la începutul acestor Termeni și Condiții reprezintă data ultimei revizuiri. Modificările aduse acestor Termeni și Condiții vor deveni efective odată cu postarea acestora pe acest website. Continuarea utilizării acestui website după postarea modificărilor sau actualizărilor va fi considerată notificarea acordului dvs. de a respecta și a fi obligat de acești Termeni și Condiții.

Alegerea legii și a jurisdicției
Acești Termeni și Condiții vor fi guvernați de legile României. Orice dispute referitoare la acești Termeni și Condiții vor fi supuse jurisdicției tribunalelor din România. Dacă o parte sau o prevedere a acestor Termeni și Condiții este găsită de către un tribunal sau altă autoritate ca fiind invalidă sau inaplicabilă în conformitate cu legea aplicabilă, acea parte sau prevedere va fi modificată, ștearsă și/sau aplicată în măsura maximă permisă pentru a da efect acestor Termeni și Condiții. Celelalte prevederi nu vor fi afectate.
Informații de contact
Acest website este deținut și operat de MAGAZINELE OASIS SRL.

In cazul in care aveti asemenea comentarii sau in cazul in care doriti sa formulati o reclamatie referitoare la modul in care utilizam datele dumneavoastra personale, va rugam sa ne contactati prin telefon la numarul: 0736643014 sau prin formularul de contact.